PAŽNJA: KORIŠĆENJE OVOG INTERNET SAJTA UKAZUJE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠĆENJA (U NASTAVKU: “USLOVI KORIŠĆENJA”) I DA STE SAGLASNI DA BUDETE NJIMA OBAVEZANI I DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE ZAKONE I PROPISE KOJI SE PRIMENJUJU. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVAJ INTERNET SAJT.

AVS SOLUTIONS doo Beograd, Svetog Rafaila Šišatovačkog 15, 11273 Beograd-Zemun, matični broj: 20656549, PIB: 106670814, može izmeniti ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku njihovim ažuriranjem. Potrebno je da posećujete ovu stranicu s vremena na vreme kako biste pregledali aktuelne Uslove korišćenja, imajući u vidu da Vas obavezuju. Pojedine odredbe ovih Uslova korišćenja mogu biti izmenjene izričitim pravnim obaveštenjima ili uslovima istaknutim na drugim stranicama ove internet stranice (u nastavku: ’’Internet stranica’’).

KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE

Korišćenje ove Internet stranice regulisano je ovim Uslovima korišćenja. Sadržaj koji se može naći na Internet stranici je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba bilo kog materijala sa ove Internet stranice može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti prava intelektualne svojine. Osim ako nije drugačije navedeno u pravnim obaveštenjima na drugom mestu na ovoj Internet stranici, sav sadržaj sa ove Internet stranice možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sva obaveštenja o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koja se nalaze na originalnim sadržajima zadržite na svim kopijama sadržaja. Ne možete menjati sadržaj ove Internet stranice ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Za potrebe ovih Uslova korišćenja, svaka upotreba ovog sadržaja na bilo kojoj drugoj internet stranici ili umreženom računarskom okruženju u bilo koju svrhu je zabranjeno. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji aplikativni ili drugi sadržaj koji bude učinjen dostupnim za preuzimanje, pristup ili drugu upotrebu sa ove Internet stranice biće uređen sopstvenim uslovima licenciranja, pravilima i obaveštenjima. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova korišćenja, vaše ovlašćenje da koristite ovu Internet stranicu će automatski prestati i moraćete odmah da uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako nije izričito drugačije predviđeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ove Internet stranice, ništa što se nalazi na Internet stranici ne može se tumačiti na način da Vam se daje pravo ili licenca da koristite bilo koje pravo intelektualne svojine koje se može pronaći na ovoj Internet stranici, na bilo koji način.

Internet prodajno mesto Mercury livestream je vlasništvo AVS Solutions d.o.o. Beograd

Mercury livestream Vam daje mogućnost pristupa svim informacijama objavljenim na sajtu. Na sajtu, možete slobodno detaljno pregledati ponudu, kao registrovan posetilac i ostavljati komentare, bez obaveze da nešto kupite. Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja zabranjena je.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice mercurylivestream.com smatra se prodajom na daljinu.
Robu koju poručite na našem sajtu možete platiti karticom. Više o tome možete pročitati OVDECena robe je izražena je uz svaki artikl.

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise. Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. AVS Solutions zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu registracije/akreditacija koje su na sajtu  objavljena.

Internet stranica Mercurylivestream.com je prodajno mesto čije je radno vreme svakodnevno 24 sata. Vanredno, prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole AVS Solutions d.o.o.

PRIVATNOST, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI, KOLAČIĆI

Mi razumemo da je privatnost važno pitanje za posetioce Internet stranice.

a. AVS Solutions korisnicima prilikom poseta Internet stranice se obavezuje na tajnost ličnih podataka, osim ako ih korisnik ne želi dobrovoljno otkriti.
b. AVS Solutions se, osim u slučaju zakonske istrage, obavezuje da drugim stranama neće dozvoliti pristup primljenim ličnim podacima.
c. Prilikom slanja elektronske pošte (e-mail) sa ličnim podacima po kojima je moguće identifiovati korisnika, bilo e-mail porukom sa pitanjem ili komentarom ili preko obrasca koji korisnik dostavlja e-mail poštom, AVS Solutions te podatke koristi sa ciljem ispunjenja korisničkih zahteva. Zadržavamo pravo da e-mail korisnika pošaljemo drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na pitanja/zahteve korisnika – stoga AVS Solutions zadržava to pravo, sve u svrhu zaštite interesa korisnika. Više o korišćenju e-mail adresa pročitajte u delu E-Mail adrese
d. Maloletne osobe sadržaje na ovoj Lokaciji mogu koristiti isključivo uz dopuštenje i dozvolu roditelja, odnosno na ličnu odgovornost.
e. AVS Solutions zadržava pravo da čuva i arhivira dostavljene lične podatke korisnika, kao i njihove preferencije korišćenja internet stranice, proizvoda i usluga AVS Solutions-a.
f. AVS Solutions zadržava pravo da dostavljene lične podatke korisnika koristi i statistički obrađuje sa ciljem unapređenja i poboljšanja svojih proizvoda i usluga koje pruža korisnicima kao i sa ciljem poboljšanja strukture i sadržaja internet stranice.
g. Korisnik se slaže da AVS Solutions ima puno pravo da dostavljenje lične kontakt podatke koristi za uspostavljanje kontakta sa korisnikom sa ciljem obaveštavanja o zahtevanim proizvodima, uslugama i svim ostalim upitima i obaveštenjima koji su deo operativnih poslova AVS Solutions-a, a sve u skladu sa politikom poslovanja AVS Solutions.
h. Korisnik može od AVS Solutions-a zatražiti, isključivo u pisanom obliku, brisanje i/ili ažuriranje dostavljenih ličnih podataka, ili dela dostavljenih ličnih podataka. U slučaju delimičnog brisanja i/ili ažuriranja podataka korisnika,
i. AVS Solutions zadržava pravo da u potpunosti obriše sve arhivirane lične podatke o korisniku.
j. AVS Solutions nije odgovoran za gubitak ličnih podataka nastao kao posledica kriminalnih i zakonom zabranjenih aktivnosti presretanja komunikacije, krađe i izvršenja malicioznih elektronskih ili fizičkih aktivnosti od strane trećih lica i nije odgovoran za štetu proisteklu iz navedenih aktivnosti, direktnu ili indirektnu.
k. Za informacije o korišćenju kolačića i na ovoj Internet stranici pogledajte našu Politiku kolačića.

II. Politika kolačića

a. Ulaskom na naš sajt prihvatate upotrebu Cookie fajla u cilju poboljšanja korisničkog iskustva u skladu sa vašim potrebama.

i. Internet prodavnica Mercurylivestream.com koristi tekstualni fajl „cookies“ koji se postavlja Vaš računar od strane web servera. Cookie fajlovi su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao..

ii. Cookie fajlovi koji se koriste na Mercurylivestream.com ne mogu biti korišteni za pokretanje programa ili isporuku virusa na Vašem računaru.

iii. Više o politici kolačića možete videte OVDE.

III. Zaštita ličnih podataka

a. Registracija, prikupljanje i upotreba informacija za mailing listu

i. Zarad efikasne, brze i moderne komunikacije AVS Solutions vodi i koristi mailing liste putem kojih šalje e-mail poruke (newsletters) svim prijavljenim korisnicima. Upotreba mailing liste podrazumeva obradu podataka o ličnosti. Da bismo uspešno vodili direktni marketing, nudili nove proizvode, obaveštavali o novitetima i aktuelnostima vršimo obradu Vašeg podatka o ličnosti: e-mail adrese. AVS Solutions je rukovalac Vaših podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade.

ii. Obrada Podataka o ličnosti se vrši prikupljanjem, uvidom, razvrstavanjem i grupisanjem zarad formiranja za AVS Solutions relevantne baze podataka koja nam služi, kao što je navedeno, za efikasnu, brzu i modernu komunikaciju sa Vama i navedeno predstavlja svrhu obrade Vaših podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Vašeg pristanka. Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Smatra se da je davanje Vaše e-mail adrese (unošenje i slanje iste u formu na našim Internet stranicama) predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom ste dali pristanak za obradu podataka o ličnosti.

iii. Vaši podaci o ličnosti su čuvaju na serverima privrednog društva The Rocket Science Group LLC (u daljem tekstu: Rocket Science) čije je sedište u Sjedinjenim američkim državama. Slanje e-mail poruka vršimo preko platforme MailChimp (mailchimp.com) u vlasništvu Rocket Science, pa ovim obaveštenjem konstatujemo da je privredno društvo Rocket Science obrađivač Vaših podataka o ličnosti. Davanjem Vaše e-mail adrese pristajete da Rocket Science obrađuje Vaše podatke o ličnosti, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe.

iiii. Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku posle čega uklanjamo sve Vaše podatke o ličnosti, i Vašu email adresu sa mailing liste i više nećete dobijati e-mail poruke bliže opisane u ovom obaveštenju. Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

iv. Više o politici privatnosti možete videte OVDE.

v. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika Internet stranice možete preuzeti OVDE.

vi. Obaveštenje u vezi zaštite podataka o ličnosti na newsletter listi koju vodi AVS Solutions d.o.o. Beograd možete preuzeti OVDE.

IV. LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Linkovi koji se nalaze na ovoj Internet stranici i koji vode ka internet stranicama trećih lica su vam dati isključivo kao pogodnost. Nismo pregledali sve internet stranice trećih lica, nemamo kontrolu nad njima i nismo odgovorni za bilo koju od ovih internet stranica ili njihov sadržaj. Stoga, mi ne podržavamo, ne predstavljamo, ne dajemo garancije niti preuzimamo obaveze u vezi sa njima ili bilo kojom informacijom, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći ili sa bilo kojim rezultatima koji mogu nastati od njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od internet stranica trećih lica koji se nalaze na ovoj Internet stranici, činite to isključivo na sopstvenu odgovornost.

V. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Materijali i usluge prikazani na ovoj stranici dati su „kao takvi“, bez bilo kakvih garancija, uključujući garancije o mogućnosti prodaje, podobnosti za određenu svrhu ili nekršenju prava intelektualne svojine. Materijali i usluge su samo opšte informacije, nisu namenjeni rešavanju specifičnih okolnosti bilo kog konkretnog pojedinca ili pravnog lica i nisu profesionalni saveti.

Ne garantujemo tačnost i potpunost materijala ili usluga na ovoj Internet stranici. Možemo da vršimo izmene materijala i usluga na ovoj Internet stranici ili proizvoda i cena opisanih na njemu u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Materijali i usluge na ovoj Internet stranici mogu biti neažurni i ne preuzimamo obavezu da ažuriramo materijale i usluge na ovoj Internet stranici. Informacije objavljene na ovoj Internet stranici mogu se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte nas za informacije o proizvodima, programima i uslugama koji vam mogu biti dostupni.

VI. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI U KOM SLUČAJU AVS SOLUTIONS DOO BEOGRAD, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA KOJA SE POMINJU NA OVOJ INTERNET STRANICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU NASTALU ZBOG GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA) KOJA NASTANE USLED KORIŠĆENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI JE POSLEDICA KORIŠĆENJA OVE INTERNET STRANICE, BILO KOJE INTERNET STRANICE POVEZANE SA OVOM INTERNET STRANICOM ILI MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA ILI USLUGAMA KOJI SE NALAZE NA BILO KOM ILI SVIM TAKVIM INTERNET STRANICAMA, BILO DA JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU, DELIKTU ILI BILO KOM DRUGOM PRAVNOM OSNOVU I BILO DA JESTE ILI NISTE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. AKO VAŠE KORIŠĆENJE MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVE INTERNET STRANICE REZULTIRA POTREBOM ZA POPRAVKOM ILI ISPRAVKOM PODATAKA VI SNOSITE SVE TROŠKOVE.

VII. NADLEŽNO PRAVO I SUD

Ova Internet stranica i Uslovi korišćenja regulisani su pravom Republike Srbije. U slučaju bilo kakvog spora, nadležni su stvarno nadležni sudovi na teritoriji Republike Srbije.

VIII. ZAŠTITNI ZNACI

Svi nazivi, logoi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovoj Internet stranici su zaštitni znaci AVS Solutions doo i/ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nijedan naziv, logo, žig, zaštitni znak ili oznaku usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog zakonitog vlasnika.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja ili sugestije u vezi sa našim uslovima korišćenja, možete nam poslati e-mail na office@avssolutions.rs ili poštom na AVS Solutions doo, Aleksandra Dubčeka 26b, 11080 Zemun. Možete nas kontaktirati i putem telefona na brojeve: + 381 11 4201 757; + 381 64/1314 018;