I. PRIVATNOST, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI, KOLAČIĆI

Mi razumemo da je privatnost važno pitanje za posetioce Internet stranice.

Mercury livestream (AVS Solutions) se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.). AVS Solutions se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

a. AVS Solutions korisnicima prilikom poseta Internet stranice se obavezuje na tajnost ličnih podataka, osim ako ih korisnik ne želi dobrovoljno otkriti.
b. AVS Solutions se, osim u slučaju zakonske istrage, obavezuje da drugim stranama neće dozvoliti pristup primljenim ličnim podacima.
c. Prilikom slanja elektronske pošte (e-mail) sa ličnim podacima po kojima je moguće identifiovati korisnika, bilo e-mail porukom sa pitanjem ili komentarom ili preko obrasca koji korisnik dostavlja e-mail poštom, AVS Solutions te podatke koristi sa ciljem ispunjenja korisničkih zahteva. Zadržavamo pravo da e-mail korisnika pošaljemo drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na pitanja/zahteve korisnika – stoga AVS Solutions zadržava to pravo, sve u svrhu zaštite interesa korisnika. Više o korišćenju e-mail adresa pročitajte u delu E-Mail adrese
d. Maloletne osobe sadržaje na ovoj Lokaciji mogu koristiti isključivo uz dopuštenje i dozvolu roditelja, odnosno na ličnu odgovornost.
e. AVS Solutions zadržava pravo da čuva i arhivira dostavljene lične podatke korisnika, kao i njihove preferencije korišćenja internet stranice, proizvoda i usluga AVS Solutions-a.
f. AVS Solutions zadržava pravo da dostavljene lične podatke korisnika koristi i statistički obrađuje sa ciljem unapređenja i poboljšanja svojih proizvoda i usluga koje pruža korisnicima kao i sa ciljem poboljšanja strukture i sadržaja internet stranice.
g. Korisnik se slaže da AVS Solutions ima puno pravo da dostavljenje lične kontakt podatke koristi za uspostavljanje kontakta sa korisnikom sa ciljem obaveštavanja o zahtevanim proizvodima, uslugama i svim ostalim upitima i obaveštenjima koji su deo operativnih poslova AVS Solutions-a, a sve u skladu sa politikom poslovanja AVS Solutions.
h. Korisnik može od AVS Solutions-a zatražiti, isključivo u pisanom obliku, brisanje i/ili ažuriranje dostavljenih ličnih podataka, ili dela dostavljenih ličnih podataka. U slučaju delimičnog brisanja i/ili ažuriranja podataka korisnika,
i. AVS Solutions zadržava pravo da u potpunosti obriše sve arhivirane lične podatke o korisniku.
j. AVS Solutions nije odgovoran za gubitak ličnih podataka nastao kao posledica kriminalnih i zakonom zabranjenih aktivnosti presretanja komunikacije, krađe i izvršenja malicioznih elektronskih ili fizičkih aktivnosti od strane trećih lica i nije odgovoran za štetu proisteklu iz navedenih aktivnosti, direktnu ili indirektnu.
k. Za informacije o korišćenju kolačića i na ovoj Internet stranici pogledajte našu Politiku kolačića.
l. U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. email adrese) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan da ažurira podatke na  profilu ili o promeni obavesti AVS Solutions. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, ne odgovaramo za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.
m. Osim u slučaju elektronske porudžbine AVS Solutions d.o.o. neće kupcu slati elektronske poruke ako Kupac na to nije izričito pristao.

II. Kriptovane porudžbine

a. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

III. Sertifikat

a. AVS Solutions doo je sertifikovan od strane cPanel, Inc. Certification Authority (https://cpanel.net/privacy-policy/). Ovlašćeni overilac sertifikata garantuje siguran prenos Vaših podataka i autentičnost našeg servera.

IV. E-Mail adrese

a. AVS Solutions doo koristi vašu e-mail adresu samo za postupak poručivanja registracije-učešća, kao i dostavljanja važnih obaveštenja o događajima za koji ste kupili registraciju-učešće (kao što su promena termina, otkazivanje događaja ili sl).

b. AVS Solutions doo će vam obaveštenja o važnim poboljšanjima naše Internet stranice / webshopa / postupka kupovine dostavljati isključivo uz prethodno pribavljenu vašu saglasnost.

c. AVS Solutions doo će oglasne poruke dostavljati isključivo uz prethodno pribavljenu vašu saglasnost.

V. Ugovor

a. Naš online servis podrazumeva sporazumno korišćenje i čuvanje Vaših podataka. Sve izmene u našem poslovanju koje se odnose na bezbednost i poverljivost podataka biće objavljene na našoj Internet stranici.

VI. Zaštita ličnih podataka

a. Registracija, prikupljanje i upotreba informacija

i. Tokom procesa kupovine skupljamo podatke kao što su ime, prezime, adresa isporuke, broj telefona i Vaša e-mail adresa. Vaše podatke koristićemo samo u svrhu izvršenja naše usluge i plaćanja. Ime, prezime i email adresa se upisuju na Vašem profilu za koji ćete dobiti zaštićen pristup, kako bi se sprečila moguća zloupotreba.

ii. Da biste primali naš newsletter, potrebna nam je Vaša e-mail adresa. Da biste dobili vesti, potrebno je da se prijavite na naš newsletter i potvrdite da ste saglasni da vam isti bude dostavljen putem mail-a. Poštujući Vašu privatnost, omogućili smo vam da se u svakom trenutku sami odjavite sa ove liste. Pogledajte odeljak „Odjavljivanje / isključivanje“ ovog dokumenta. AVS Solutions doo je ekskluzivni vlasnik podataka prikupljenih na Internet stranici www.mercurylivestream.com

b. Svrha nameravane obrade podataka

i. Svrha obrade podataka jeste izvršavanje ugovornih obaveza u vezi sa kupovinom registracije-učešća za različite događaje.

c. Pravni osnov obrade podataka

i. Pravni osnov obrade jeste: obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

ii. Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

iii. Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje ugovora o kupovini registracije-učešća za određeni događaj.

d. Rok čuvanja podataka:

i. Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno.

e. Narudžbine

i. Morate uneti podatke o kontaktu (kao što su Vaše ime, adresa e-pošte, broj telefona i adresa isporuke) i informacije o plaćanju (kao što su broj platne kartice, datum roka i ime platne kartice ako se odlučite da platite platnom karticom). AVS Solutions doo nema uvid o podacima vezanim za platnu karticu, već se proces unosa tih podataka vrši na platformi provajdera plaćanja (Banca Intesa).

ii. Mi ćemo koristiti ove informacije za izdavanje fakture i ispunjenje Vašeg naloga. U zavisnosti od ličnih podataka koje pružate, biće vam poslata faktura sa identifikacionim brojem kupovine i svim ostalim potrebnim informacijama. Ako dođe do problema pri popunjavanju Vašeg naloga, koristićemo te informacije da Vas kontaktiramo.

f. Odnosi s kupcima

i. Lične informacije koje unesete će nam pomoći da stupimo u kontakt sa Vama, odgovorimo na Vaša pitanja, pružimo usluge koje ste izabrali i nalogom. Ako je potrebno, kontaktiraćemo Vas putem e-maila ili telefona.

g. Profil

i. Sakupljamo informacije koje primamo putem kolačića i datoteka dnevnika, ali mi ne stvaramo nikakav „profil“ Vaših preferencija. Povezaćemo Vaše lične podatke sa Vašim kupovinama, ali ih nećemo deliti sa trećim licima.

h. Ankete i takmičenja

i. Povremeno ćete imati priliku da učestvujete na takmičenjima ili anketama koje će biti objavljene na našoj Internet stranici. Ako odlučite da učestvujete, moraćete da unesete određene lične informacije. Učestvovanje u ovakvim događajima je potpuno dobrovoljno i sami odlučujete da li želite da unesete ove informacije. U većini slučajeva biće potrebni kontakt podaci (kao što su ime i adresa za isporuku) i demografske informacije (kao što je poštanski broj).

ii. Koristićemo ove informacije da informišemo pobednike i dodelimo nagrade, kontrolišemo posećnost sajta i ponudimo učesnicima unos na našu e-mail listu. Nećemo otkriti lične informacije koje ćete uneti tokom takmičenja ili istraživanja trećim licima.

i. Korišćenje i objavljivanje podataka

i. Vaše lične podatke ponekad delimo trećoj strani i pružaocima usluga. Treće strane, koristimo za proces plaćanja kreditnom karticom preko naše Internet stranice. Ove kompanije lične podatke čuvaju i koriste po svojim pravilima o zaštiti podataka.

ii. U slučaju da bilo koja treća strana koja nije naš agent ili pružalac usluga, traži informacije, bićete obavešteni, a Vi ćete imati mogućnost da odlučite da li želite da date svoje lične podatke ovom klijentu.

j. Odjavljivanje / isključivanje

i. Na zahtev za unos Vaših ličnih podataka, takođe imate mogućnost da „odbijete“ upotrebu ovih informacija u određene svrhe.

k. Datoteke dnevnika

i. U skladu sa pravilima većine Internet prezentacija, automatski prikupljamo određene informacije i čuvamo ih u log fajlovima. Ove informacije uključuju Internet protokol (IP) adrese, tip pretraživača, Internet Service Provider (ISP) stranica sa kojih ste pristupili sajtu i stranicu na koju se ide iz našeg sistema, datum i vreme pristupa, i tok podataka po kliku.

ii. Ova informacija, koja ne identifikuje pojedinačne korisnike, se koristi za analizu trendova, administraciju sajta, praćenje korisničkog kretanja i prikupljanje demografskih podataka o našim korisnicima uopšte.

iii. Ne povezujemo ove podatke sa ličnim podacima.

VII. Proces kupovine platnim karticama

a. Sigurnost plaćanja platnim karticama

i. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

ii. Provera podataka vrši se između kupca i banke Intese.

iii. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

iv. Plaćanje se vrši u dinarima (RSD). Plaćanje platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca,  iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduzivanju Vase platne kartice, vec konvertovan iznos ce se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je razlicita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguce je da dodje do odstupanja od iste.

b. Opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji pri plaćanju platnim karticama

i. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

ii. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

iii. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja ili sugestije u vezi sa našim uslovima korišćenja, možete nam poslati e-mail na office@avssolutions.rs ili poštom na AVS Solutions doo, Aleksandra Dubčeka 26b, 11080 Zemun. Možete nas kontaktirati i putem telefona na brojeve: + 381 11 4201 757; + 381 64/1314 018;

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika web sajta https://mercurylivestream.com možete preuzeti OVDE.
Obaveštenje u vezi zaštite podataka o ličnosti na newsletter listi koju vodi AVS Solutions d.o.o. Beograd možete preuzeti OVDE.